Logo Connect B2B

Logo Connect B2B, iş ortaklarınız, tedarikçileriniz ve kendi şirketleriniz arasındaki belge ve verilerinizi dijital ortamda aktarmanıza imkan sağlar.

Hızlı Aktarım ve Maliyetten Tasarruf

Logo Connect B2B ile telefon ve faks trafiğine son vererek hızlı aktarım yapar ve maliyetten tasarruf sağlarsınız.

Güvenli Veri Aktarımı

Logo Connect B2B ile fatura, sipariş, irsaliye, malzeme kartı, cari hesap kartı, fiyat listesi, muhasebe fişi, malzeme fişi, cari hesap fişi gibi belge ve verilerinizi güvenle aktarabilirsiniz.

Hızlı Ticaret ve Likidite Arttırımı

Logo Connect B2B ile faturalama, muhasebe süreçleri ve alacak tahsilini hızlandırarak likiditeyi arttırırsınız.

ERP İle Veri Aktarımı

Logo Connect B2B j-guar, Tiger, Netsis ve GO ürünleri ile tam entegre çalışarak bilgi transferi ve bilgilerin ticari sisteme aktarımını kolayca yapabilirsiniz.

B2B Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Logo Connect B2B uygulamasından, farklı veri tabanına sahip iş ortakları, tedarikçiler ve kendi şirketleri arasında bilgi ve belge aktarımı yapmak isteyen firmalar yararlanabilir.

Ürünler, teknik destek ve detaylı bilgi için iletişime geçiniz.