4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0

İlk kez 2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında dile getirilen Endüstri 4.0 ortaya çıktığı günden bu yana dünya gündeminde. Bir Alman projesi olan Endüstri 4.0 Alman hükümeti tarafından desteklenmesinin yanında Amerika ve Japonya gibi sanayi devlerinin de bu projeye destek verdiği biliniyor.

Endüstri 1.0’dan 4.0’a

Sanayi devriminin dördüncüsü olarak nitelendirilen Endüstri 4.0’ı anlamak için daha önce gerçekleşen sanayi devrimlerini de kavramak gerekiyor.

Endustri-4Endüstri 1.0

Endüstri 1.0 diğer adıyla 1. Sanayi Devrimi üretimde fabrika dönemine geçişin ilk adımlarının atıldığı dönemdir. 1773’da James Watt’ın buharlı makinayı icat etmesi bu dönem için çok önemli bir gelişme olmuş ve dünya genelinde büyük değişimlere yol açmıştır. Bireyler fabrikalarda çalışabilmek için şehirlere göç etmiş böylece şehirlerin nüfus yoğunluğu artmıştır. Ayrıca dokuma tezgahı gibi buluşlar da üretimde makineleşmeye güç kazandırmış ve kimya, tekstil, tarım gibi endüstrilerin temelleri atılmıştır. Ulaşımda buhar gücünün kullanılmaya başlanmasıyla da ulaşım sektörü farklı bir boyuta taşınmıştır.

Endüstri 2.0

Teknolojik devrim olarak da bilinen Endüstri 2.0 basit yapılarla çalışan makinaların elektrik, petrol, çelik, kimyasal teknikler gibi gelişmelerle harmanlanıp daha karmaşık yapılara bürünmesiyle başlar. Seri üretimin temellerinin artmasıyla fabrikaların üretim kapasitesi artar. Bununla paralel olarak şehir nüfusları da artacaktır. Teknolojik devrimin öncüleri olan ABD ve Almanya rakiplerine oranla büyük gelişme kaydetmiştir.

Endüstri 3.0

Dijital devrim olarak adlandırılan 3. Sanayi Devrimi’nin temelleri 1950’li yıllarda dijital teknolojinin gelişmeye başlamasıyla atılmıştır. Z1 olarak adlandırılan hesap makinesinin icadı sonrasında bilgisayara kadar uzanan dönem içerisinde üretim sistemlerinde de büyük değişimler yaşanmıştır. Robotların üretim bantlarına ve günlük yaşama dahil olmasıyla da insan gücüne olan ihtiyaç git gide azalmıştır

Endüstri 4.0

İlk kez 2011’de Almanya’da gerçekleşen teknoloji fuarında söz edilen Endüstri 4.0; cyber-physical sistemlere geçiş, IoT (Internet of Things), IIoT (Industrial Internet of Things), bulut bilişim ve yapay zeka gibi kavramları içermektedir.
Alman hükümetinin desteğiyle gerçekleştirim aşamasında olan projenin hayatımıza 20 yıl içerinde tamamen gireceği öngörülmektedir.
Endüstri 4.0 makinaların kendi aralarında iletişim kurma, sorun belirleme, analiz etme ve karar verme gibi aşamaları gerçekleştirmesine olanak verecek olan teknolojilerle bezeli karanlık fabrikaların kurulmasını ve bu fabrikaların üretim süreçlerinin, tabletler üzerinden kontrol etmenin mümkün hale gelmesini sağlayacak. Bu şekilde insan gücü üretimden tamamen çekilerek sadece son denetim aşamasında olacak. Almanya hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilme aşamasında olan karanlık fabrika projesine ABD ve Japonya gibi teknoloji devi konumunda olan ülkelerin de destek verdiği bilinmektedir. Günümüzde de çoğu firma fabrikalarının bazı bölümlerini Endüstri 4.0’a göre dizayn etmeye hazırlanmaktadır.
Ayrıca 3D yazıcı teknolojisi ile üretim süreçlerinin evlere taşınması hedefleniyor. Böylece bir çok fabrikaya olan ihtiyacın da ortadan kalkacağı düşünülüyor. Bununla birlikte sütün bittiğini haber veren buzdolabı gibi, akıllı ev aletlerinin gelişmişlik düzeyinin de artacağı öngörülmekte.
Hiçbir devrimin bir anda olmadığını ve de dünya ülkelerinin ikinci ve üçüncü sanayi devrimini yaşamakta olduklarını düşünürsek Endüstri 4.0’ın da hayatımıza girmesi zaman içerisinde teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla olacaktır. Yaşam standartlarını oldukça yükseltmesi beklenen Endüstri 4.0 tabi ki beraberinde olumlu ve olumsuz sonuçlar getirecektir.