Logo E-Arşiv

E-arşiv faturası, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın elektronik ortamda saklanmasına ve raporlanmasına olanak tanıyan, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak düzenlenen uygulamadır.

Zamandan Tasarruf

Logo e-arşiv ile faturalarınızı dijital ortama taşır, faturalarınıza anında erişebilir ve hızlı gönderim yaparak zamandan tasarruf sağlarsınız.

Maliyetten Tasarruf

Logo e-arşiv ile kağıt fatura, fatura gönderim ve fiziksel arşivleme maliyetini ortadan kaldırırsınız.

Çevreyi Koruyun

Logo e-arşiv fatura ile kağıt faturaları kullanmayarak binlerce ağacın yok olmasını önler, çevreyi korumuş olursunuz.


Dijital Ortamda Arşivleme

Logo e-arşiv ile dijital ortamda arşivleme yaparak faturalarınıza anında erişebilir, gelen ve giden faturalarınızın kaybını önlemiş olursunuz.

Daha Az İş Gücü

Logo e-arşiv ile dijital ortamda işlem yaparak faturanın iletimi sırasında ortaya çıkan iş gücünü azaltırsınız. Logo e-arşiv ile faturalarınızı yüksek hızda işleyip gönderebilir, müşterilerinize daha hızlı ulaşım sağlarsınız.

Daha Az Hata

Logo e-arşiv ile olası insan hatalarının önüne geçmiş olursunuz.

Logo E-Arşiv Uygulamasından Kimler Yararlanabilir

2018 veya 2019 hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 01.07.2020 tarihi itibariyle E-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Ürünler, teknik destek ve detaylı bilgi için iletişime geçiniz.