E-Arşiv Nedir?

E-arşiv faturası, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak düzenlenen uygulamadır.

E-Arşiv ve E-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-fatura ile sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderilebilir ve alınabilirken; e-arşiv ile e-fatura kapsamında olmayan firma ve tüketicilere de elektronik ortamda fatura gönderilebilir.
E-fatura ile kağıt çıktısı alınmaz, e-arşiv ile fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı olarak iletilebilir.
E-fatura formatı zorunlu iken, e-arşiv’de istenilen format kullanılabilir. E-fatura’da zaman damgası yok iken, e-arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgası ile onaylanıp muhafaza edilir.
E-fatura’da gönderilen her fatura önce GİB’e gönderilirken, e-arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında rapor ile bilgi verilir. E-fatura’da GİB Portal, Entegrasyon veya Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılırken, e-arşiv’de kullanıcılar Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilirler.

E-Arşivin Avantajları Nelerdir?

E-arşiv ile faturalarınızı elektronik ortamda oluşturup saklar; zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede tasarruf sağlar ve fatura gönderim maliyetini ortadan kaldırabilirsiniz. Kağıt faturaları kullanmayarak binlerce ağacın yok olmasını önler, çevreyi korumuş olursunuz. Dijital ortamda işlem yapılması sebebiyle faturalarınızı yüksek hızda işleyip gönderebilir, müşterilerinize hızlı ulaşım sağlar, kağıt fatura ve fiziksel arşivleme maliyetinden kurtulursunuz. Dijital ortamda arşivleme yaparak gelen ve giden faturalarınızın kaybını önlemiş olursunuz.