Blog

Teknolojinin gelişmesiyle değişen yazılım sektörüne ayak uydurmak için sürekli araştırma yap!

E-Arşiv

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsadığını göreceksiniz. Daha Fazla

E-Fatura

Giderek artan e-fatura kullanıcıları arasına girmek için yeterli sebebiniz var aslında. Kurumsal işlemlerinizi daha kolay hale getirmek ve tasarruf etmek istiyorsanız e-fatura uygulamasına geçmelisiniz.
Daha Fazla

E-Defter

Vergi Usulleri Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesi için geliştirilen uygulama.
Daha Fazla

Diğer Web Sitemiz

Mikro Yazılım'la Büyük Değişim Başlıyor Daha Fazla