Blog

Teknolojinin gelişmesiyle değişen yazılım sektörüne ayak uydurmak için sürekli araştırma yap!

E-Arşiv

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsadığını göreceksiniz. Daha Fazla

E-Fatura

Giderek artan e-fatura kullanıcıları arasına girmek için yeterli sebebiniz var aslında. Kurumsal işlemlerinizi daha kolay hale getirmek ve tasarruf etmek istiyorsanız e-fatura uygulamasına geçmelisiniz.
Daha Fazla

E-Defter

Vergi Usulleri Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesi için geliştirilen uygulama.
Daha Fazla

Endüstri 4.0

İlk kez 2011’de Almanya’da gerçekleşen teknoloji fuarında söz edilen Endüstri 4.0; cyber-physical sistemlere geçiş, IoT (Internet of Things), IIoT (Industrial Internet of Things), bulut bilişim ve yapay zeka gibi kavramları içermektedir.
Daha Fazla

Diğer Web Sitemiz

Mikro Yazılım'la Büyük Değişim Başlıyor Daha Fazla